items in: 'werken'
Rectangle290_hond
Rectangle290_bos
Rectangle290_schets
Diergeneeskundig Centrum CERES |

Ceres is een kleine en betrokken dierenartspraktijk voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren. Die betrokkenheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het Groen Café dat elke maand georganiseerd wordt; een samenkomen van melkveehouders uit de omgeving. Omdat de praktijk uit haar jasje groeide zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor een uitbreiding. De praktijk is gelegen in een voormalig ‘Station voor Kunstmatige Inseminatie’, een karakteristieke schuur uit de jaren ‘70. Omdat de huidige praktijk slechts een deel van de beschikbare oppervlakte beslaat, kan de uitbreiding dus goed gerealiseerd worden binnen het bestaande pand. De nieuwe onder andere een extra opnamekamer, een nieuwe, aantrekkelijke wachtruimte en een gezellige plek voor het groene café. Uitgangspunten voor ons waren onder andere: het realiseren van een heldere indeling en het benadrukken van het bijzondere karakter van het oorspronkelijke gebouw. De heldere structuur wordt vooral bereikt door de in het oog springende groene muur, waarachter de twee behandel-’routes’, de balie, het kantoor en de apotheek schuilgaan. De betonnen constructie van het pand wordt weer in het zicht gebracht en ook de hoogte van de oorspronkelijke ‘dekruimte’ wordt weer benut. Zo helpt de oorspronkelijke functie van het gebouw, van de praktijk een bijzondere plek te maken. Het ontwerp van de praktijk is tot stand gekomen in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.

Sophietje |

Sophietje is tot stand gekomen naar aanleiding van een prijsvraag, uitgeschreven door Stichting Nieuw en Meer in Amsterdam. Sophietje is een compacte, mobiele werkplek voor de hedendaagse kunstenaar. Ze daagt uit tot creativiteit en vraagt elke gebruiker haar te modelleren naar zijn of haar wensen. Zo is zij op maat gesneden voor elke creatieve activiteit, elk humeur en elk moment van de dag. Sophietje bestaat uit twee halve schillen; een brede buitenschil en een smallere binnenschil. De eerste is de ‘leefschil’ en biedt onder andere plaats aan een keukentje, een tuintje en een bed. De binnenschil is de ‘werkschil’ en herbergt een werkblad, boekenplanken en opbergruimte voor materialen. Beide schillen draaien onafhankelijk van elkaar rondom een centrale as. Zo kan naar wens de ruimte volledig worden afgesloten, ge-open en alles daartussenin. Sophietjes configuratie kan eindeloos varieren, waardoor de flexibiliteit in ruimtegebruik, lichtinval ook eindeloos variabel kan zijn. Sophietje is in gesloten toestand 2,55 breed, waardoor zij op de normale weg naar elke gewenst bestemming gereden kan worden. Het ontwerp voor Sophietje is tot stand gekomen in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.

Woonwagen Theatergroep |

Productiehuis D*AMOR in Amersfoort houdt zich oa veel bezig met lokatietheater. Tijdens de bezoeken aan deze lokaties, worden zij regelmatig vergezeld door een karakteristieke, authentieke platenwagen. Wij werden gevraagd een ontwerp te maken voor het interieur, waarbij de wagen niet alleen zou kunnen dienen als verkooppunt, maar ook om op lokatie te kunnen werken, koken, eten en slapen. Een belangrijk uitgangspunt was om aan het exterieur alleen restauratiewerkzaamheden te verrichten, zodat de karakteristieke uitstraling ongewijzigd bleef. De wagen moest niet alleen een echte blikvanger worden, het moest tevens practisch in gebruik zijn en als comfortabele terugtrekplek voor de theatermakers fungeren.
We ontworpen een volledig scharnierende zijgevel, die in opengeklapte toestand als luifel kan dienen.
Aan beide zijden zijn over de hele lengte banken gemaakt, die op vele verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Er is daarbij efficient gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen binnen en buiten. Zo zijn de banken van buitenaf gezien op baliehoogte, zodat ze niet aleen als verkooppunt, maar ook als bar kunnen dienen. De vloer van de wagen bestaat uit een dubbele laag waarvan de bovenste laag naar buiten kan schuiven en op die manier buiten een eettafel vormt. Zo hebben we er op alle mogelijke manieren voor gezorgd dat deze beperkte ruimte een efficiente leef-, woon-, feest-, studie-, en werkruimte werd. Studio Tjalling Homans maakte dit ontwerp in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.