items in: 'stompetoren'
Rectangle290_hond
Diergeneeskundig Centrum CERES |

Ceres is een kleine en betrokken dierenartspraktijk voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren. Die betrokkenheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het Groen Café dat elke maand georganiseerd wordt; een samenkomen van melkveehouders uit de omgeving. Omdat de praktijk uit haar jasje groeide zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor een uitbreiding. De praktijk is gelegen in een voormalig ‘Station voor Kunstmatige Inseminatie’, een karakteristieke schuur uit de jaren ‘70. Omdat de huidige praktijk slechts een deel van de beschikbare oppervlakte beslaat, kan de uitbreiding dus goed gerealiseerd worden binnen het bestaande pand. De nieuwe onder andere een extra opnamekamer, een nieuwe, aantrekkelijke wachtruimte en een gezellige plek voor het groene café. Uitgangspunten voor ons waren onder andere: het realiseren van een heldere indeling en het benadrukken van het bijzondere karakter van het oorspronkelijke gebouw. De heldere structuur wordt vooral bereikt door de in het oog springende groene muur, waarachter de twee behandel-’routes’, de balie, het kantoor en de apotheek schuilgaan. De betonnen constructie van het pand wordt weer in het zicht gebracht en ook de hoogte van de oorspronkelijke ‘dekruimte’ wordt weer benut. Zo helpt de oorspronkelijke functie van het gebouw, van de praktijk een bijzondere plek te maken. Het ontwerp van de praktijk is tot stand gekomen in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.