items in: 'projecten'
Rectangle290_perspectiefdoorsnede
Rectangle290_schets
Woning Schoonhoven |

Bij het ontwerpen van een woning (nieuw- of verbouw), gaat de discussie op ons bureau altijd over twee terugkerende thema’s; hoe ervaar je de ruimte en waar komt het licht vandaan. Zo ook bij het schetsontwerp voor deze verbouwing in Schoonhoven. De bewoners wilden op de eerste en de tweede verdiepingen flink uitbouwen. Op de benedenverdieping ontstaat daardoor een grote open ruimte. Door in deze ruimte de diverse zones voor de verschillende huislijke activiteiten goed te definieren en af te bakenen, ontstaat een efficiente, op maat gesneden plattegrond.
Daarnaast hebben we door middel van een aantal gerichte ingrepen, het daglicht naar het hart van het huis gehaald. Studio Tjalling Homans maakte dit ontwerp in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.

Woonwagen Theatergroep |

Productiehuis D*AMOR in Amersfoort houdt zich oa veel bezig met lokatietheater. Tijdens de bezoeken aan deze lokaties, worden zij regelmatig vergezeld door een karakteristieke, authentieke platenwagen. Wij werden gevraagd een ontwerp te maken voor het interieur, waarbij de wagen niet alleen zou kunnen dienen als verkooppunt, maar ook om op lokatie te kunnen werken, koken, eten en slapen. Een belangrijk uitgangspunt was om aan het exterieur alleen restauratiewerkzaamheden te verrichten, zodat de karakteristieke uitstraling ongewijzigd bleef. De wagen moest niet alleen een echte blikvanger worden, het moest tevens practisch in gebruik zijn en als comfortabele terugtrekplek voor de theatermakers fungeren.
We ontworpen een volledig scharnierende zijgevel, die in opengeklapte toestand als luifel kan dienen.
Aan beide zijden zijn over de hele lengte banken gemaakt, die op vele verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Er is daarbij efficient gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen binnen en buiten. Zo zijn de banken van buitenaf gezien op baliehoogte, zodat ze niet aleen als verkooppunt, maar ook als bar kunnen dienen. De vloer van de wagen bestaat uit een dubbele laag waarvan de bovenste laag naar buiten kan schuiven en op die manier buiten een eettafel vormt. Zo hebben we er op alle mogelijke manieren voor gezorgd dat deze beperkte ruimte een efficiente leef-, woon-, feest-, studie-, en werkruimte werd. Studio Tjalling Homans maakte dit ontwerp in samenwerking met Emmy van Eijk Architectuur.